Αιτήσεις Επιμόρφωσης που έχουν δεχθεί τα προγράμματα των ΚΣΕ ανά Γεωγραφική Περιφέρεια και ανά Συστάδα
για την 1η Περίοδο Επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Α' φάση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών με βάση την 1η επιλογή προγράμματος στην αίτηση

Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων*

ενημέρωση στοιχείων: 22/01/2020 10:00 πμ

  Β2.1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ Β2.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β2.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β2.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β2.5 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β2.6 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β2.7 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Β2.8 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Β2.9 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΥΓΕΙΑ Β2.10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β2.11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β2.12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΗΣ Β2.13 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 86 (30) 29 (15) 31 (15) 55 (15) 227 (141) 116 (45) 84 (75) 22 (15) 71 (60) 74 (30) 21 (15) 9 (15) 129 (15)
ΑΤΤΙΚΗΣ 216 (61) 68 (11) 84 (22) 158 (33) 571 (160) 266 (55) 302 (149) 120 (54) 165 (57) 175 (56) 97 (21) 15 (11) 361 (31)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 36 (15) 16 (15) 19 (15) 54 (15) 108 (26) 40 (15) 38 (15) 6 (15) 28 (15) 0 (0) 0 (0) 5 (15) 62 (15)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 79 (57) 37 (15) 20 (15) 83 (45) 251 (166) 110 (55) 108 (140) 33 (42) 91 (117) 71 (60) 46 (45) 6 (15) 106 (15)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 41 (15) 8 (15) 12 (15) 26 (15) 51 (15) 32 (15) 56 (26) 10 (15) 40 (15) 50 (15) 21 (15) 6 (15) 61 (15)
ΗΠΕΙΡΟΥ 42 (15) 26 (15) 17 (15) 22 (15) 115 (56) 46 (15) 54 (60) 25 (15) 51 (45) 39 (15) 19 (15) 6 (15) 51 (15)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 84 (45) 24 (15) 24 (15) 104 (45) 145 (100) 91 (30) 116 (105) 35 (30) 74 (117) 67 (30) 58 (45) 6 (15) 112 (15)
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 20 (15) 19 (15) 19 (15) 28 (15) 100 (25) 37 (15) 35 (15) 0 (0) 0 (0) 25 (15) 16 (15) 2 (15) 52 (15)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 163 (103) 49 (30) 59 (30) 130 (74) 433 (266) 250 (131) 265 (257) 90 (94) 235 (251) 154 (90) 105 (116) 22 (45) 322 (30)
ΚΡΗΤΗΣ 75 (15) 40 (15) 31 (15) 38 (15) 292 (94) 106 (15) 57 (30) 15 (15) 56 (30) 50 (15) 40 (15) 0 (0) 155 (15)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 65 (15) 32 (15) 0 (0) 40 (15) 178 (15) 52 (15) 46 (15) 12 (15) 48 (15) 39 (15) 0 (0) 0 (0) 86 (15)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 74 (15) 20 (15) 14 (15) 51 (15) 174 (40) 83 (15) 60 (15) 14 (15) 42 (30) 32 (15) 21 (15) 2 (15) 69 (15)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 77 (15) 29 (15) 34 (15) 82 (15) 189 (45) 58 (15) 104 (45) 24 (15) 70 (45) 56 (30) 35 (15) 10 (15) 94 (15)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΑΔΑ: 1058 397 364 871 2834 1287 1325 406 971 832 479 89 1660
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (5960) 416 206 202 332 1149 436 947 340 797 386 332 191 226
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12.573 (5.960)