Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική Γ΄ Γυμνασίου (Κεφάλαιο 2: Εικόνα και Ήχος).

Δημιουργός: Χάιδω Νάτση, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β΄- Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το μ-σενάριο «S’il te plaît… fais-moi écouter un tableau!» συνδέεται με ένα πολιτιστικό γεγονός για το οποίο γίνεται συχνά αναφορά στο εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας. Πρόκειται για τη «Γιορτή Μουσικής» / «La fête de la Musique» που καθιερώθηκε το 1982 στη Γαλλία και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου. Το 1985 η Αθήνα, ως πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έβγαλε τη γιορτή αυτή εκτός συνόρων της Γαλλίας. Σήμερα είναι γνωστή ως Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, padlet, blog, αξιοποίηση του κήπου answergarden.