Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα.

Δημιουργός: B. Οικονομίδου – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Β2.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το σενάριο εμπλέκει τους μαθητές σε διδασκαλία που σχετίζεται με την Ιστορία της Αγγλίας. Οι μαθητές ενημερώνονται για το τι συνέβη στις 5 Νοεμβρίου 1605 με τον Guy Fawkes και αντιλαμβάνονται γιατί η ημέρα εκείνη θεωρείται σημαντική για τους Άγγλους. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ιστορικά – πολιτιστικά στοιχεία της Αγγλίας. Μέσω του προτεινόμενου σεναρίου, εξασκούν ποικίλες δεξιότητες και αξιοποιούν εργαλεία ΤΠΕ.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Δημιουργία quiz, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, δημιουργία άρθρου (Fodey), δημιουργία κόμικ.