Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Γεωγραφία, Πληροφορική.

Δημιουργός: Λαμπάκη Ολυμπία - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α' και Β' Λυκείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής (Διγγελίδης, 2015): "Επιμέρους Σκοπός 1: Επιδεικνύει ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την επίτευξη του στόχου της δια βίου άσκησης για υγεία και ποιότητα ζωής.", "Υποσκοπός 1.2: Αναπτύσσει νέες δεξιότητες σε καινούριες φυσικές δραστηριότητες (αθλήματα, χορούς κτλ)", "Επιμέρους Σκοπός 4: Επιδεικνύει υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, σεβασμό στη διαφορετικότητα, κατανόηση του άλλου φύλου και έχει αναπτύξει κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση και ποιότητα ζωής." και "Υποσκοπός4.2: Επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και κατανόηση του άλλου φύλου, καθώς και των συμμαθητών του οποιασδήποτε μειονότητας (κατά το θρήσκευμα, την εθνότητα, κτλ) ή αναπηρίας".

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές παρακολουθούν την αρχική εισήγηση του εκπαιδευτικού μέσα από ένα διάγραμμα που σχηματοποιήθηκε με την εφαρμογή cacoo, καταθέτουν τις απορίες τους, απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης που τους θέτει και συνεργάζονται για την εκπόνηση της εργασίας τους. Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε ομάδα επιλέγει ένα άθλημα. Κάθε ομάδα αναζητά πληροφορίες και δημιουργεί διαφάνειες παρουσίασης. Γίνεται παρουσίαση στην αυλή ενός αθλήματος από κάθε ομάδα και επιτόπια αξιολόγηση, λήψη βίντεο με έξυπνα τηλέφωνα και καταγραφή ατομικού ημερολογίου ή ημερολογίου ομάδας με το λογισμικό penzu. Στη συνέχεια γίνεται συρραφή των σπουδαιότερων στοιχείων σε ψηφιακό βιβλίο και άλμπουμ φωτογραφιών. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των γνώσεων μέσα από ερωτηματολόγια.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό καταγραφής βίντεο, ψηφιακό ερωτηματολόγιο, εφαρμογή cacoo, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, penzu.