Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή.

Δημιουργός: Αποστολάκης Νικόλαος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α' Λυκείου.

Διάρκεια: ~ 6 διδακτικές ώρες και 5 εξ αποστάσεως συνεδρίες.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής (Διγγελίδης, 2015): 'Επιμέρους σκοπός 1: Επιδεικνύει ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την επίτευξη του στόχου της δια βίου άσκησης για υγεία και ποιότητα ζωής." και "Επιμέρους σκοπός 4: Επιδεικνύει υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, σεβασμό στη διαφορετικότητα, κατανόηση του άλλου φύλου και έχει αναπτύξει κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής.".

Σύντομη Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής αναφέρεται στις αξίες του Ολυμπισμού καθώς και στο σκοπό και τους στόχους της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στην συνέχεια παρουσιάζει στους μαθητές τη μέθοδο των έξι καπέλων της σκέψης του Edward de Bono (2006) μέσα από το διαδραστικό πίνακα. Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής παρουσιάζει - διδάσκει τους βασικούς κανόνες ενός άγνωστου παιχνιδιού στους μαθητές και έπειτα χωρίζονται με τυχαίο τρόπο και δοκιμάζουν το παιχνίδι σε μικρές υποομάδες και γίνεται και τουρνουά. Διαβάζουν στη συνέχεια ένα συγκεκριμένο άρθρο και στον επεξεργαστή κειμένου αναπτύσσουν ένα κείμενο για το θέμα που πραγματεύεται το άρθρο που τους δόθηκε. Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής προβάλλει βίντεο και οι μαθητές αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για να φτιάξουν μία ιστορία κόμικς όπου οι ήρωες θα παρουσιάζουν - προβάλλουν και υπερασπίζονται τις αρχές του αθλητισμού. Έπειτα θα μιλήσουν για τον ρατσισμό παρακολουθώντας συγκεκριμένο βίντεο  με τον Jesse Owens και θα καταγράψουν σε κείμενο ποιες αρετές του αναγνωρίστηκαν, τι αντιμέτωπισε, κλπ. Έπειτα θα παρουσιάσουν ιδέες για την καλλιέργεια αντιρατσιστικών συμπεριφορών, έχοντας παρακολουθήσει ένα άλλο βίντεο. Θα φτιάξουν έπειτα μία ψηφιακή αφίσα. Τέλος, ασχολούνται με τα στερεότυπα, ετοιμάζουν ένα σχετικό κείμενο και δημιουργούν έναν νοητικό χάρτη. Παρακολουθούν βίντεο και συζητούν για τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις στον χώρο του αθλητισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας, ιστολόγιο, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό δημιουργίας κόμικς, ψηφιακή αφίσα, νοητικός χάρτης, ερωτηματολόγιο.