Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Πληροφορική.

Δημιουργός: Λαμπάκη Ολυμπία - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σε συμφωνία με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο εκπαιδευτικό σενάριο «Δες το ρολόι σου…» ενσωματώνεται μία από τις βασικότερες εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων, τα έξυπνα ρολόγια. To διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) αφορά όλες τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, οι οποίες διευκολύνουν την επικοινωνία, αναλύουν, αποστέλλουν δεδομένα με τη χρήση των ασύρματων δικτύων - σπίτια, ρούχα, οικιακές συσκευές, παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα (έξυπνα), έξυπνα ρολόγια κ.ά.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογιστικό φύλλο, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια.