Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 4: Πληροφορική), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Mία από τις τάξεις Γυμνασίου ή Β' Λυκείου στο μάθημα "Εφαρμογές Υπολογιστών".

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Σύνδεση με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Πληροφορική.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το προγραμματιστικό περιβάλλον στους μαθητές αρχικά ως μια επέκταση του προγράμματος ζωγραφικής. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον της γλώσσας Scratch και να δημιουργήσουν τα πρώτα δικά τους απλά προγράμματα. 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Scratch, φύλλα εργασίας, διαδραστικός πίνακας, video projector.