Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή / Μουσική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Γυμνασίου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει επέκταση του μαθήματος της Α’ Ενότητας: Ρυθμός, ήχος και χρώματα 3. Ανακαλύπτω τη φωνή και ιδιαίτερα της παραγράφου "Ο ήχος και οι ιδιότητές του". Μπορεί επίσης να συνδεθεί με τα μαθήματα της Πληροφορικής και των Καλλιτεχνικών.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Γίνεται σύντομη συζήτηση για τους ανεπιθύμητους ήχους/θορύβους και τα χαρακτηριστικά τους και εισαγωγή στην έννοια της παραμόρφωσης. Χρησιμοποιείται λογισμικό για να μπει η παραμόρφωση σε κάποιους ήχους και συζητείται πώς μπορεί οι παραμορφωμένοι ήχοι να είναι πιο ενδιαφέροντες και πιο πλούσιοι. Στη συνέχεια γίνεται σύντομη συζήτηση για τον μικροφωνισμό και προσπαθούν να εξερευνήσουν το πώς δημιουργείται και να δημιουργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές αλλά και να τον ελέγξουν. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα λογισμικά για δημιουργία φιλμ που να περιέχει εικόνες που έχουν επεξεργαστεί σε κάποια από τις εφαρμογές και ήχους που αντίστοιχα έχουν επεξεργαστεί με τις τεχνικές της παραμόρφωσης και του μικροφωνισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, Pure Data, συσκευή καταγραφής βίντεο- ήχου, λογισμικό επεξεργασίας ήχου.