Εκτύπωση

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική επιστήμη.

Δημιουργός: Ασημακόπουλος Γεώργιος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στο 10ο κεφάλαιο  με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του σχολικού βιβλίου «Πολιτική Παιδεία» και πιο συγκεκριμένα την ενότητα «10.5 Διάκριση των επιχειρήσεων».

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά, τις οποίες καλούνται να αποτυπώσουν συνεργατικά, φτιάχνοντας μία συνεργατική παρουσίαση google. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσιάσεων (google), φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.