Πιστοποίηση Α Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράγματι, θα διενεργηθούν εξετάσεις πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε..

on Τρίτη Απριλίου 05 by dionisis karousos