Αυτή είναι μια ομάδα συζητήσεων Ερωτήσεων και Απαντήσεων.

ΣυζήτησηΞεκίνησε απόΑπαντήσειςΤελευταίο μήνυμα
Είμαι επιμορφούμενος με το μεικτό μοντέλο και θέλω να αναφέρω δυσλειτουργία στην Blackboard Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Tue, 3 Jul 2018, 1:48 PM
Είμαι επιμορφωτής, πως μπορώ να επιταχύνω τη βαθμολόγηση των εργασιών των επιμορφούμενων Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Tue, 20 Feb 2018, 5:25 PM
Είμαι Επιμορφωτής/ΤΥ και στο εικονικό δωμάτιο του BlackBoard παρατηρούνται πολλοί μικροφωνισμοί και θορυβος Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Fri, 9 Feb 2018, 5:30 PM
Είμαι επιμορφωτής ή ΤΥ σε πρόγραμμα με μεικτό μοντέλο και κανείς από τους επιμορφούμενους δεν βλέπει τα μικρόφωνα ή/και τις κάμερες Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Wed, 7 Feb 2018, 4:52 PM
Είμαι επιμορφούμενος/η σε πρόγραμμα με μεικτό μοντέλο και κανείς από τους συμμετέχοντες δεν βλέπει το εργαλείο του μικροφώνου στο BlackBoard ULTRA Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Wed, 7 Feb 2018, 4:46 PM
Πως μπορώ να μεγιστοποιήσω τον ωφέλιμο χώρο εργασίας; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Sun, 10 Dec 2017, 2:01 PM
Είμαι επιμορφωτής, πως μπορώ να κατεβάσω τοπικά στο δίσκο μου συγκεντρωτικά πολλές εργασίες επιμορφούμενων; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Tue, 18 Jul 2017, 12:13 PM
Είμαι επιμορφούμενος, πόσο μεγάλα αρχεία μπορώ να ανεβάσω;; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Fri, 2 Jun 2017, 5:16 PM
Είμαι επιμορφούμενος και υπέβαλα λάθος αρχείο στο χώρο μιας εργασίας, τι κάνω; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Thu, 18 May 2017, 2:11 PM
Είμαι επιμορφωτής, πως μπορώ να επιτρέψω να επανυποβληθεί μια εργασία; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Thu, 18 May 2017, 12:54 PM
Είμαι επιμορφωτής, πως μπορώ να δω το περιβάλλον του επιμορφούμενου; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Tue, 16 May 2017, 5:10 PM
Πρέπει όλοι οι επιμορφούμενοι μιας ομάδας να αναρτούν μια ομαδική εργασία; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Tue, 16 May 2017, 1:16 PM
Υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες για τις εργασίες; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Tue, 16 May 2017, 1:06 PM
Είμαι επιμορφωτής! Πως μπορώ να αναρτήσω δικό μου επιμορφωτικό υλικό; Φωτογραφία Ιωάννης Κάτσενος Ιωάννης Κάτσενος 0 Tue, 16 May 2017, 1:04 PM