για το έργο...

 

» περισσότερα...

για την επιμόρφωση...

 

 

» περισσότερα...

για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ...

 

» περισσότερα...

για την επιμόρφωση
Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. …

» περισσότερα...

για την επιμόρφωση
Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. …

» περισσότερα...

Οι επιμορφούμενοι δημιουργούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Τρέχων Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών

 1. Ένταξη Πράξης

  Φεβρουάριος 2016

  Ένταξη Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επικαιροποίηση, την Ανασυγκρότηση και τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Κ.Σ.Ε.

  Ιούλιος 2016

  Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επικαιροποίηση, την Ανασυγκρότηση και τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.).

 3. Ανακοίνωση 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.. - Πρόσκληση Κ.Σ.Ε. για υλοποίηση προγραμμάτων

  Νοέμβριος 2016

  Έναρξη διαδικασιών για την υλοποίηση της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. με τη δημοσίευση Πρόσκλησης προς τα Κ.Σ.Ε. για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.