Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020).

Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία στο πλαίσιο αυτό, επικαιροποιείται, αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται ως προς το περιεχόμενο και επεκτείνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Η Πύλη Ενημέρωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους της παραπάνω Πράξης: εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, υποψήφιους επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Κέντρα Πιστοποίησης και λοιπές δομές υλοποίησης του έργου, προκειμένου να τους παράσχει:

  • Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη και τις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων της επιμόρφωσης και της πιστοποίησης.
  • Υποστήριξη σε θέματα του έργου μέσω της Υπηρεσίας Help Desk.
  • Διάθεση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού για τη διευκόλυνση του έργου της επιμόρφωσης τόσο από την εκπαιδευτική του όσο και από διαχειριστική και οργανωτική του σκοπιά.
  • Κατάλληλη πρόσβαση (ανάλογα με το προφίλ κάθε χρήστη) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης, την Βιβλιοθήκη-Αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, καθώς και σε άλλες υποστηρικτικές δομές και σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία μάθησης, τα οποία θα διατίθενται σταδιακά προς διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση ομάδων εκπαιδευτικών και επιμορφωτών.

Τυχόν παρατηρήσεις σας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών είναι ευπρόσδεκτες (παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» του Help Desk).