Στρογγυλό τραπέζι: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη»
 
Συμμετέχοντες:

Μέλη του επιστημονικού Συμβουλίου της επιμόρφωσης Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.,
Καθηγητές: Δαγδιλέλης Βασίλης, Ζαγούρας Χαράλαμπος,  Κόμης Βασίλειος, Κουτσογιάννης Δημήτριος, Κυνηγός Χρόνης, Ψύλλος Δημήτριος (Συντονιστής)

 

Βίντεο: