Ο παρών ιστότοπος αποτελεί την Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020).

Η Πράξη υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και συμπράττοντα φορέα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία στο πλαίσιο αυτό, επικαιροποιείται, αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται ως προς το περιεχόμενο και επεκτείνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Η Πύλη Ενημέρωσης της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους της παραπάνω Πράξης: εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, υποψήφιους επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Κέντρα Πιστοποίησης και λοιπές δομές υλοποίησης του έργου, προκειμένου να τους παράσχει:

  • Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη και τις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων της επιμόρφωσης και της πιστοποίησης.
  • Υποστήριξη σε θέματα του έργου μέσω της Υπηρεσίας Help Desk.
  • Διάθεση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού για τη διευκόλυνση του έργου της επιμόρφωσης τόσο από την εκπαιδευτική του όσο και από διαχειριστική και οργανωτική του σκοπιά.
  • Δυνατότητα επικοινωνίας με συναδέλφους για ζητήματα της επιμόρφωσης και εν γένει της Πράξης μέσω forum συζητήσεων, κατά περίπτωση για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών.
  • Κατάλληλη πρόσβαση (ανάλογα με το προφίλ κάθε χρήστη και με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης) στις διαθέσιμες υπηρεσίες και στο προσφερόμενο υλικό, καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης, την Βιβλιοθήκη-Αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ή και σε άλλες υποστηρικτικές δομές και σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία μάθησης, τα οποία διατίθενται προς διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση ομάδων εκπαιδευτικών και επιμορφωτών.

Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης αποδίδονται στους χρήστες από την ομάδα υποστήριξης του έργου του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος», στη φάση της ανάληψης του ρόλου τους ή της έναρξης της εμπλοκής τους στην επιμόρφωση - πιστοποίηση (πχ. ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός – αιτούμενος συμμετοχή σε επιμόρφωση / πιστοποίηση, επιμορφούμενος, επιμορφωτής, προσωπικό ΚΣΕ). Εκπαιδευτικοί με συμμετοχή με οποιοδήποτε από τους παραπάνω ρόλους, σε προηγούμενες επιμορφώσεις – πιστοποιήσεις (πχ. Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι δυνατόν να εξασφαλίζουν κοινή πρόσβαση σε όλα τα υποστηρικτικά συστήματα και πλατφόρμες του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» που αφορούν στις δράσεις επιμόρφωσης και πιστοποίησης Τ.Π.Ε., με τους ίδιους κωδικούς.

Διευκρινίζεται ότι:

  • Τα forum συζητήσεων της Πύλης στοχεύουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες επικοινωνίας ορισμένων χρηστών, συμμετεχόντων με συγκεκριμένο ρόλο στην Πράξη (πχ. Επιμορφωτές, Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και μέλη επιστημονικών ομάδων), για ζητήματα που αφορούν στην επιμόρφωση και εν γένει στην Πράξη.
  • Οι ιδιοκτήτες της Πύλης δεν φέρουν ευθύνη για τις δημοσιεύσεις και τα σχόλια που αναρτώνται στα forum συζητήσεων από τους δικαιούχους χρήστες. Σε περίπτωση που θίγεσθε από σχόλια ή δημοσιεύσεις, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά την υπηρεσία Help Desk της πράξης. Τυχόν συκοφαντικά, προσβλητικά, χυδαία, υβριστικά, δυσφημιστικά, απειλητικά ή ρατσιστικά σχόλια θα διαγράφονται από τους διαχειριστές της Πύλης.
  • Εκπαιδευτικά σενάρια, μελέτες, άρθρα και εν γένει εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Πύλης καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους μόνο για διδακτικούς μη εμπορικούς σκοπούς (πχ. εφαρμογή στο πλαίσιο μαθημάτων σε σχολικές τάξεις, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών σεναρίων). Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους συγγραφείς του αντίστοιχου υλικού.

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της παρούσας Πύλης μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Help Desk της Πράξης, στη διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/ypostiriktikes-domes/help-desk, με τη συμπλήρωση του σχετικού «Εντύπου Υποβολής Ερωτήματος».