Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία ελληνική θεματογραφία.

Δημιουργός: Σωτήρης Τσέλικας - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 1: Φιλολογικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κουτσογιάννη, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Λυκείου.

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Εξοικείωση των μαθητών με τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και τον τρόπο αναζήτησης λέξεων σε αυτά, καθώς και με τον επεξεργαστή κειμένου.

Οι μαθητές θα κληθούν να εντοπίσουν στο ηλεκτρονικό σώμα αρχαιοελληνικών κειμένων της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα» συγκεκριμένα ρήματα που συντάσσονται άλλοτε με απαρέμφατο και άλλοτε με κατηγορηματική μετοχή, όπως τα φαίνομαι, ἐπίσταμαι, ἄρχομαι κτλ. Με βάση τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους και αξιοποιώντας και τις αντίστοιχες μεταφράσεις των κειμένων που υπάρχουν στην Πύλη, θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε γενικεύσεις σχετικά με τη διαφορετική σημασία των συγκεκριμένων ρημάτων ανάλογα με τη σύνταξη τους.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Φυλλομετρητής, Επεξεργαστής Κειμένου, Ιστολόγιο, Πύλη για την ελληνική γλώσσα.

Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα.

Δημιουργός: Αγγελική Παπαδοπούλου, Εκπ/κός Γερμανικής Γλώσσας – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2 .

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Συνδέεται με το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου του Deutsch ein Hit 2, κεφάλαιο 2 «Ein Wochenende in München», ενώ γίνεται ταυτόχρονα σύνδεση και με το κεφάλαιο 1 του ίδιου βιβλίου σε ό,τι αφορά στη γραμματική.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές μας έχουν επισκεφτεί το Μόναχο για ένα Σαββατοκύριακο, μέσω ενός προγράμματος ανταλλαγής μαθητών, και καλούνται τώρα να παρουσιάσουν στη σχολική γιορτή τις εμπειρίες τους από το ταξίδι, τα αξιοθέατα που επισκέφτηκαν, πληροφορίες για την πόλη καθώς και τις εντυπώσεις τους, με τη μορφή ψηφιακής αφήγησης (προσωπική αφήγηση - αφήγηση γεγονότων). Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου σχετικά με το Μόναχο και την πολιτιστική του κληρονομιά, εμπλουτίζοντάς τες με υλικό από το διαδίκτυο που θα αναζητήσουν οι ίδιοι οι μαθητές και θα παρουσιάσουν με τη βοήθεια συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι μαθητές θα ξεκινήσουν αρχικά, μετά από την παρακολούθηση ενός βίντεο, με μια παρουσίαση των κυριότερων αξιοθέατων του Μονάχου, κάτι που εμπεριέχεται και στην ύλη του σχολικού βιβλίου και εν συνεχεία θα παράξουν αφίσες, εννοιολογικούς χάρτες, χρονογραμμές αλλά και βίντεο καθώς και ψηφιακό βιβλίο με τις ψηφιακές τους αφηγήσεις, αναπτύσσοντας αφηγηματικές δεξιότητες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη και βίντεο, κατασκευή αφίσας, δημιουργία συννεφόλεξου, δημιουργία χρονογραμμής, ψηφιακό κόμικ, ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, δημιουργία ψηφιακής αφήγησης (γραπτού αφηγηματικού λόγου).

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα.

Δημιουργός: B. Οικονομίδου – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Β2.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το σενάριο εμπλέκει τους μαθητές σε διδασκαλία που σχετίζεται με την Ιστορία της Αγγλίας. Οι μαθητές ενημερώνονται για το τι συνέβη στις 5 Νοεμβρίου 1605 με τον Guy Fawkes και αντιλαμβάνονται γιατί η ημέρα εκείνη θεωρείται σημαντική για τους Άγγλους. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ιστορικά – πολιτιστικά στοιχεία της Αγγλίας. Μέσω του προτεινόμενου σεναρίου, εξασκούν ποικίλες δεξιότητες και αξιοποιούν εργαλεία ΤΠΕ.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Δημιουργία quiz, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, δημιουργία άρθρου (Fodey), δημιουργία κόμικ.

Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική Γ΄ Γυμνασίου (Κεφάλαιο 2: Εικόνα και Ήχος).

Δημιουργός: Χάιδω Νάτση, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β΄- Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το μ-σενάριο «S’il te plaît… fais-moi écouter un tableau!» συνδέεται με ένα πολιτιστικό γεγονός για το οποίο γίνεται συχνά αναφορά στο εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας. Πρόκειται για τη «Γιορτή Μουσικής» / «La fête de la Musique» που καθιερώθηκε το 1982 στη Γαλλία και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου. Το 1985 η Αθήνα, ως πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έβγαλε τη γιορτή αυτή εκτός συνόρων της Γαλλίας. Σήμερα είναι γνωστή ως Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, padlet, blog, αξιοποίηση του κήπου answergarden.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 4: Πληροφορική), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου ή ΕΠΑΛ στο πλαίσιο μαθημάτων πολυμέσων και επεξεργασίας εικόνας.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου. Συνιστά την 4η και 5η ενότητα μιας σειράς μαθημάτων Πληροφορικής. Μπορεί να εφαρμοστεί και στη Β’ τάξη του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ στο μάθημα «Βασικά Θέματα Πληροφορικής», κεφάλαιο 4 «Αναπαράσταση εικόνας», παράγραφος 4.8 «Σύλληψη και Επεξεργασία Ψηφιογραφικών Γραφικών».

Διάρκεια: ~ 4 - 6 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά ο εκπαιδευτικός ασχολείται με δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας. Γίνεται διάλογος για τους τρόπους αναπαράστασης των εικόνων. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει εικόνες μεγεθύνοντάς τες ώστε να γίνουν ορατά τα εικονοστοιχεία. Γίνεται συζήτηση για τις προσθετικές και αφαιρετικές μεθόδους χρωματικής σύνθεσης και για τα χρωματικά μοντέλα RGB και CMYK. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της έγχρωμης εικόνας. Στις επόμενες διδακτικές ώρες υλοποιούνται οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. Πριν το 2ο φύλλο εργασίας γίνεται μία μικρή εισαγωγή στη γλώσσα python και στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi. Πριν το 4ο φύλλο εργασίας γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του GIMP.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο και δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο, gimp, python, φύλλα εργασίας.