Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα με διαθεματική προσέγγιση στις ενότητες «Δημοκρατικό Πολίτευμα» και «Σύνταγμα μίας χώρας».

Δημιουργός: Δημήτριος Ζέππος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Δεν εντάσσεται στις διδακτικές ενότητες του επίσημου διδακτικού εγχειριδίου. Σενάριο σύμφωνο με τις προτάσεις του ΕΠΣ-ξγ για τη διεπιστημονική χρήση της ξένης γλώσσας ως μέσο μεταφοράς εννοιών.

Διάρκεια: ~ 6 – 7 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το σενάριο αναφέρεται στο Σύνταγμα του ελεύθερου μικρο-κράτους Ούσουπις της Λιθουανίας που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας και είναι δημιούργημα μίας ομάδας καλλιτεχνών. Μέσα από τη γνωριμία με την ιστορία και τις επιδιώξεις των δημιουργών του μικρο-κράτους, οι μαθητές συναντούν τη φρασεολογία που σχετίζεται με τη διατύπωση συνταγματικών ρυθμίσεων και καλούνται να δημιουργήσουν ένα δικό στους σύνταγμα για μία φανταστική μικρο-χώρα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται αξιοποιούν τις δυνατότητες της αντεστραμμένης τάξης και της ιστοαναζήτησης, εφαρμόζουν αρχές της γλωσσικής διαμεσολάβησης και επιδιώκουν την ενίσχυση διαφόρων ειδών γραμματισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Ψηφιακά λεξικά, φύλλα εργασίας, επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό δημοσκοπήσεων, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας.