Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα.

Δημιουργός: Αγγελική Παπαδοπούλου, Εκπ/κός Γερμανικής Γλώσσας – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2 .

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Συνδέεται με το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου του Deutsch ein Hit 2, κεφάλαιο 2 «Ein Wochenende in München», ενώ γίνεται ταυτόχρονα σύνδεση και με το κεφάλαιο 1 του ίδιου βιβλίου σε ό,τι αφορά στη γραμματική.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές μας έχουν επισκεφτεί το Μόναχο για ένα Σαββατοκύριακο, μέσω ενός προγράμματος ανταλλαγής μαθητών, και καλούνται τώρα να παρουσιάσουν στη σχολική γιορτή τις εμπειρίες τους από το ταξίδι, τα αξιοθέατα που επισκέφτηκαν, πληροφορίες για την πόλη καθώς και τις εντυπώσεις τους, με τη μορφή ψηφιακής αφήγησης (προσωπική αφήγηση - αφήγηση γεγονότων). Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου σχετικά με το Μόναχο και την πολιτιστική του κληρονομιά, εμπλουτίζοντάς τες με υλικό από το διαδίκτυο που θα αναζητήσουν οι ίδιοι οι μαθητές και θα παρουσιάσουν με τη βοήθεια συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι μαθητές θα ξεκινήσουν αρχικά, μετά από την παρακολούθηση ενός βίντεο, με μια παρουσίαση των κυριότερων αξιοθέατων του Μονάχου, κάτι που εμπεριέχεται και στην ύλη του σχολικού βιβλίου και εν συνεχεία θα παράξουν αφίσες, εννοιολογικούς χάρτες, χρονογραμμές αλλά και βίντεο καθώς και ψηφιακό βιβλίο με τις ψηφιακές τους αφηγήσεις, αναπτύσσοντας αφηγηματικές δεξιότητες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη και βίντεο, κατασκευή αφίσας, δημιουργία συννεφόλεξου, δημιουργία χρονογραμμής, ψηφιακό κόμικ, ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, δημιουργία ψηφιακής αφήγησης (γραπτού αφηγηματικού λόγου).