Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή.

Δημιουργός: Αποστολάκης Νικόλαος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α', Β' και Γ' Λυκείου.

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα και 2 διδακτικές ώρες εξ αποστάσεως.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής (Διγγελίδης, 2015): 'Επιμέρους σκοπός 3: Ανάπτυξη και να διατήρηση ενός επιπέδου φυσικής κατάστασης για υγεία, μέσα από τη συστηματική συμμετοχή σε ένα εύρος σωματικών δραστηριοτήτων." και "Υποσκοπός 3.2. Ο μαθητής, λαμβάνει πρωτοβουλία συμμετοχής ή/και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται προκειμένου να γνωρίσει νέες φυσικές δραστηριότητες και αθλήματα με στόχο τη διασκέδαση, την κοινωνική αλληλεπίδραση.".

Σύντομη Περιγραφή: Παρουσιάζονται οι κανόνες της ξιφασκίας. Γίνεται κάποια προθέρμανση.  Ο εκπαιδευτικός προβάλλει από την δικτυακή αποστολή τη σειρά των διατατικών ασκήσεων και οι μαθητές βλέπουν και τις εκτελούν. Έπειτα παρακολουθούν σχετικά βίντεο.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.