Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχές επεξεργασίας τροφίμων, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 11: Επαγγέλματα Γης), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Κουτσούρη, Καθηγητή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ ΕΠΑΛ της ειδικότητας "Τεχνολογία τροφίμων και ποτών".

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ι "Ποιοτική Υποβάθμιση των Τροφίμων" του "Αρχές επεξεργασίας τροφίμων" και στο Κεφάλαιο 2: "Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων" του "Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων".

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ενεργητική κατανόηση της σπουδαιότητας της σωστής και ισορροπημένης διατροφής. Μεταξύ των βασικών συστατικών των τροφίμων, τα ανόργανα άλατα και οι βιταμίνες παρόλο που απαιτούνται σε μικρές ποσότητες είναι απαραίτητα για τον οργανισμό μας, καθώς ρυθμίζουν βασικές λειτουργίες του.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό παρουσίασης, φύλλα εργασίας, εφαρμογή "Τα τρόφιμα".

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτά μεγάλης καλλιέργειας.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 11: Επαγγέλματα Γης), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Κουτσούρη, Καθηγητή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ ΕΠΑΛ.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αναφέρεται στο 1ο Κεφάλαιο "Χειμερινά σιτηρά: Εργαστηριακό Μέρος - Άσκηση 1η" του βιβλίου "Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας".

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Με το σενάριο αυτό οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, κατονομάσουν δηλώσουν και συγκρίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των βλαστών και των ταξιανθιών των χειμερινών σιτηρών. Επίσης θα μπορούν να αναγνωρίσουν, κατανοήσουν, διαχωρίσουν και δηλώσουν τα τέσσερα βασικά χειμερινά σιτηρά στην βλαστική και αναπαραγωγική τους φάση στο εργαστήριο.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου.