Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 4: Πληροφορική), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου ή ΕΠΑΛ στο πλαίσιο μαθημάτων πολυμέσων και επεξεργασίας εικόνας.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου. Συνιστά την 4η και 5η ενότητα μιας σειράς μαθημάτων Πληροφορικής. Μπορεί να εφαρμοστεί και στη Β’ τάξη του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ στο μάθημα «Βασικά Θέματα Πληροφορικής», κεφάλαιο 4 «Αναπαράσταση εικόνας», παράγραφος 4.8 «Σύλληψη και Επεξεργασία Ψηφιογραφικών Γραφικών».

Διάρκεια: ~ 4 - 6 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά ο εκπαιδευτικός ασχολείται με δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας. Γίνεται διάλογος για τους τρόπους αναπαράστασης των εικόνων. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει εικόνες μεγεθύνοντάς τες ώστε να γίνουν ορατά τα εικονοστοιχεία. Γίνεται συζήτηση για τις προσθετικές και αφαιρετικές μεθόδους χρωματικής σύνθεσης και για τα χρωματικά μοντέλα RGB και CMYK. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της έγχρωμης εικόνας. Στις επόμενες διδακτικές ώρες υλοποιούνται οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. Πριν το 2ο φύλλο εργασίας γίνεται μία μικρή εισαγωγή στη γλώσσα python και στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi. Πριν το 4ο φύλλο εργασίας γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του GIMP.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο και δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο, gimp, python, φύλλα εργασίας.