Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρική Αγωγή.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο είναι συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, εφόσον ο βασικός άξονας του σεναρίου αφορά σε ενότητες που διδάσκονται στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής.

Διάρκεια: ~ 13 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός θα διερευνήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/τριών γύρω από το θέμα της σκιάς γενικότερα αλλά και του θεάτρου σκιών ειδικότερα. Έτσι  θα κάνει και μια πρώτη διαγνωστική αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή/τριας αλλά και του συνόλου της τάξης του ώστε να επιλέξει, να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το προτεινόμενο σενάριο. Αυτή η αξιολόγηση θα του επιτρέψει άλλωστε να αξιολογεί και κατά την διάρκεια της εξέλιξης του σεναρίου αφού θα έχει σαφή εικόνα για το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή/τριας.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, eshadow, λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό για δημιουργία storyboards.