Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή / Μουσική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει επέκταση του Κεφαλαίου 2: Θέλεις να γίνεις εξερευνητής του ήχου; για τους μαθητές της Ε’ Δημοτικού. Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με το μάθημα της Ιστορίας (π.χ. Ηχητικοί Χάρτες των εκστρατειών του Μ. Αλεξάνδρου ή Ηχητικός Περίπατος στη Βασιλεύουσα) και της Γεωγραφίας. Για την Στ’ Δημοτικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Κεφαλαίου 2: Ο ήχος και εμείς. Με κάποιες αλλαγές θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στο Κεφάλαιο 12: Ο γύρος του κόσμου σε 8’. Επίσης, θα μπορούσε να συνδυαστεί με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και των Καλλιτεχνικών.

Διάρκεια: ~ 6 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές παρατηρώντας και δείχνοντας στον χάρτη μιλούν για διαδρομές που έχουν κάνει ή που θα ήθελαν να κάνουν, περιηγούνται στο radio garden για να ακούσουν μουσικές από τα μέρη που τους ενδιαφέρουν και ψάχνουν να βρουν πραγματικούς χάρτες της περιοχής. Μαθαίνουν για το ηχόσημο και δημιουργούν δικό τους χάρτη καταγράφοντας σημαντικά ορόσημα. Ηχογραφούν την περιοχή τους και στη συνέχεια προτείνουν διαδρομές ηχητικές περιπάτου. 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, radio garden, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, googlemaps, Open Street Maps, radio aporee, λογισμικό καταγραφής βίντεο- ήχου.