Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή / Εικαστικά.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Γυμνασίου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Μπορεί να διδαχθεί ως επέκταση των υποκεφαλαίων 2.6. Ο χώρος στα δισδιάστατα έργα και 2.7. Σχεδιαστική μέθοδος προοπτικής, του Θέματος 2: Ο όγκος και ο χώρος ως μορφικά στοιχεία των εικαστικών τεχνών (σσ. 65-69 του βιβλίου της Β’ Γυμνάσιου).

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Γίνεται σύντομη συζήτηση για γενικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, παρακολουθούν οι μαθητές trailer παιχνιδιών που έχουν χαρακτηριστεί ως έργα τέχνης αλλά και οι σχεδιαστές των οποίων έχουν εμπνευστεί από έργα γνωστών καλλιτεχνών. Στη συνέχεια αναζητούν τους καλλιτέχνες και τα έργα που είδαν στα παιχνίδια και αποθηκεύουν τα σχετικά έργα. Σε παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων που δημιουργούν, περιγράφουν το χώρο σε ένα παιχνίδι. Συζητούνται έπειτα τα στάδια και οι διαδικασίες σχεδιασμού ενός παιχνιδιού. Με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού δημιουργούν προοπτικά δωμάτια χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα έργα τέχνης που έχουν αποθηκεύσει. Στο τέλος δημιουργούν ένα ψηφιακό παιχνίδι αποφασίζοντας τα επίπεδα (levels) που θα έχει, κάνοντας χρήση των προοπτικών δωματίων που δημιούργησαν.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, gimp, βιντεοπροβολέας, παιχνίδια ερωταπαντήσεων και γρίφων (Questionaut ή Samorost-1), λογισμικό παρουσιάσεων.