Γνωστικό Αντικείμενο: Καλλιτεχνική Παιδεία / Μουσική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει επέκταση στο μάθημα του Κεφαλαίου Εξπρεσιονισμός: Αλεατορισμός. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με την παράγραφο της Ηλεκτρονικής μουσικής και συγκεκριμένα με το έργο του Ι. Ξενάκη, καθώς και με τα μαθήματα της Πληροφορικής και των Καλλιτεχνικών.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο πλαίσιο του σεναρίου οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του ατυχήματος και του τυχαίου, θα εξοικειωθούν με το άκουσμα των τυχαίων διαδικασιών, θα κατανοήσουν την έννοια της αλγοριθμικής σύνθεσης και θα δημιουργήσουν ένα σύντομο κομμάτι με τυχαίες διαδικασίες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας ήχου, Pure Data.