Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικά.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να διδαχθεί ως επέκταση των υποκεφαλαίων 7.2 Η Φωτογραφία, 7.6 Η Φωτογραφία ως τρόπος έκφρασης και 7.7 Το Φωτομοντάζ (σσ 132-139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α’ Λυκείου).

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο πλαίσιο του σεναρίου oι μαθητές συζητούν αρχικά για το πως εκφράζεται το θέμα της κατοίκησης μέσα από εικόνες, τη σύνθεση του φωτογραφικού κάδρου και τη δομή της αφήγησης στην ιστορία που τους δίδεται. Αναλύουν το τι σημαίνει για αυτούς κατοίκηση και περιγράφουν κάτι με ιδιαίτερη σημασία για αυτούς από το εσωτερικό του σπιτιού τους ή από το κομμάτι του κόσμου που βλέπουν έξω από το δικό τους παράθυρο. Τραβούν σχετικές φωτογραφίες και συνοψίζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε κείμενο. Δημιουργούν έπειτα ένα φωτομοντάζ με αυτές και μία φωτοαφήγηση.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Gimp) και βίντεο (Movie Maker), Canva, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου.