Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και Γραφικές Τέχνες - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών/ ΕΠΑΛ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: ΕΠΑΛ

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να διδαχθεί στους τομείς του Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και Γραφικών Τεχνών, 1ου και 2ου Κύκλου.Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει επέκταση του μαθήματος Αρχές Σύνθεσης - Ενότητα 6: 6.4. Ρυθμός και 6.5. Επανάληψη.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός θα διερευνήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/τριών γύρω από το θέμα της σκιάς γενικότερα αλλά και του θεάτρου σκιών ειδικότερα. Έτσι, θα κάνει και μια πρώτη διαγνωστική αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή/τριας αλλά και του συνόλου της τάξης του ώστε να επιλέξει, να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το προτεινόμενο σενάριο. Αυτή η αξιολόγηση θα του επιτρέψει, άλλωστε, να αξιολογεί και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του σεναρίου, αφού θα έχει σαφή εικόνα για το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή/τριας.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας ήχου (Audacity), λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (Movie Maker), λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Gimp, Fire Alpaca) και Vector γραφικών (Inkscape), λογισμικό επεξεργασίας κειμένου.