Γνωστικό Αντικείμενο: Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης και Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών/ ΕΠΑΛ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β' και Γ' ΕΠΑΛ

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να διδαχθεί στους τομείς του Σχεδιασμού Γραφικών Τεχνών, και με τις κατάλληλες προσαρμογές στον Τομέα της Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης και Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων- Διακόσμηση. Μπορεί να αποτελέσει επέκταση των Μαθημάτων:

  • της Ιστορίας Γραφικών Τεχνών, Κεφάλαιο 13 «’Εφημερίδα και Περιοδικός Τύπος», Κεφάλαιο 14 «Διαφήμιση και Γραφιστική», Κεφάλαιο 15 «Διαφήμιση και Γραφιστικό έργο» Του κύκλου Σπουδών Γραφικών Τεχνών,
  • των Γραφιστικών Εφαρμογών ΙΙ και Ψηφιακή σχεδίαση εντύπου, Μέρος Δεύτερο: Ενότητα 8 Διαφημιστικό έντυπο σελ. 208, Ενότητα 15 Διαφημιστική Καταχώριση σελ. 228,  και Ενότητα 16 Αφίσα σελ. 238.
  • των Γραφιστικών Εφαρμογών ΙΙ, και Ψηφιακή σχεδίαση εντύπου, Μέρος Τέταρτο: Ενότητα 14 Συσκευασία Προϊόντων σελ. 90, Ενότητα 9 Χάρτινη Συσκευασία σελ. 112,  και Ενότητα 10 Ειδικές μορφές συσκευασίας σελ. 114.
  • Ιστορία Τέχνης, κεφάλαιο 17, σελ 28, κεφάλαιο 19 και 20, σελ. 325, σελ. 347.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το διδακτικό σενάριο παρουσιάζει τη σύνδεση της δημιουργίας ενός κουτιού συσκευασίας, ‘φορέα μηνυμάτων’, με την τρέχουσα επικαιρότητα που άπτεται των ενδιαφερόντων των μαθητών (προτείνονται επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα). Βασικός σκοπός του σεναρίου, αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών μηνυμάτων μέσω της οπτικής επικοινωνίας και των εφήμερων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, π.χ. Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality). Μέσα από την εξέταση της εφήμερης τέχνης, ιδιαίτερα του κινήματος Fluxus και της Street Art, εικαστικών και  γραφιστών, ερευνάται η λειτουργία των εφήμερων εντύπων στη διάδοση ενός μηνύματος.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Gimp, Fire Alpaca) και Vector γραφικών (Inkscape), Λογισμικό δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών ανοικτού κώδικα (Blender), λογισμικό επεξεργασίας ήχου (Audacity), λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (Movie Maker), λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό κατασκευής αφίσας (canva).