Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Διδασκαλία με ΤΠΕ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 2: Φυσικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Πυρήνας της διδασκαλίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι τα τρία φύλλα εργασίας τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα εργαλεία δύο αντιστοίχως εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοίωσης ακολουθώντας εποικοδομητική και ομαδο συνεργατική  προσέγγιση με βάση το σχήμα πρόβλεψη- παρατήρηση - ερμηνεία και τον πειραματικό σχεδιασμό.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου. Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της φυσικής για τα παιδιά του γυμνασίου», PhET «Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο».

Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία, Χημική αντίδραση - Χημική εξίσωση. Διδασκαλία με ΤΠΕ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 2: Φυσικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά με έναν Η/Υ ανά 3 άτομα,  σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Η κάθε ομάδα των μαθητών εκτελεί τις πειραματικές διαδικασίες στο δικό της υπολογιστή . O εκπαιδευτικός έχει ρόλο υποστηρικτικό και συντονίζει τη διαδικασία. Ο διαδραστικός πίνακας χρησιμοποιείται συμπληρωματικά όταν ζητηθεί καθοδήγηση από τον καθηγητή. Πυρήνας της διδασκαλίας είναι τέσσερα φύλλα εργασίας τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα εργαλεία των εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιούνται.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό παρουσιάσεων, λογισμικό "Σ.Ε.Π. ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", PhET «Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα», λογισμικό "Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο", δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.