Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική επιστήμη.

Δημιουργός: Ασημακόπουλος Γεώργιος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 10: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσίρμπα, Λέκτορα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Λυκείου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αφορά στη 2η θεματική ενότητα  με τίτλο «Πολίτης και Δικαιώματα» του σχολικού βιβλίου «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ενός πολίτη, τις οποίες καλούνται να διερευνήσουν συνεργατικά, φτιάχνοντας ένα συνεργατικό online ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια καλούνται να συνοψίσουν τις απαντήσεις που θα συλλέξουν από αυτό το ερωτηματολόγιο και να τις παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. Το παρόν σενάριο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου, διαδικτυακή υπηρεσία φόρμες (ερωτηματολόγια) google.