Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Μαθηματικά, Πληροφορική.

Δημιουργός:  Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 12: Ειδική Αγωγή), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βενέττα Λαμπροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Δ΄ τάξη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Το σενάριο είναι σε συμφωνία με την ενότητα «ψυχοκινητική αγωγή» του ηλεκτρονικού βιβλίου της Φυσικής Αγωγής Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Επιπρόσθετα, ο προσανατολισμός στον χώρο αποτελεί διδακτική ενότητα σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες ηλικίας μεγαλύτερης των 7-8 ετών, σύμφωνα με  τα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής και το βιβλίο εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή και η αντίληψη των αριθμών. 

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το σενάριο αποτελείται από 3 φάσεις: Η πρώτη φάση (2 διδακτικές ώρες) πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής και περιλαμβάνει τη χρήση λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής στην έννοια του προσανατολισμού. Η δεύτερη φάση (1 διδακτική ώρα) αφορά στο βιωματικό μέρος, με κινητικές δραστηριότητες στο κλειστό γυμναστήριο. Η τρίτη φάση (1 διδακτική ώρα)  υλοποιείται στην αίθουσα πληροφορικής όπου χρησιμοποιούνται λογισμικά σε μορφή παιχνιδιού για την εμπέδωση της γνώσης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:  Λογισμικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια (Φωτόδεντρο, Jele, ΙΕΠ).