για το έργο...

 

» περισσότερα...

για την επιμόρφωση...

 

 

» περισσότερα...

για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ...

 

» περισσότερα...

για την επιμόρφωση
Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. …

» περισσότερα...

για την επιμόρφωση
Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. …

» περισσότερα...

Οι επιμορφούμενοι δημιουργούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Τρέχων Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών

 1. Ένταξη Πράξης

  Φεβρουάριος 2016

  Ένταξη Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επικαιροποίηση, την Ανασυγκρότηση και τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Κ.Σ.Ε.

  Ιούλιος 2016

  Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επικαιροποίηση, την Ανασυγκρότηση και τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.).

 3. Ανακοίνωση 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.. - Πρόσκληση Κ.Σ.Ε. για υλοποίηση προγραμμάτων

  24 Φεβρουαρίου 2017

  Έναρξη διαδικασιών για την υλοποίηση της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. με τη δημοσίευση Πρόσκλησης προς τα Κ.Σ.Ε. για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.

 4. Εκπαιδευτική ημερίδα προετοιμασίας επιμορφωτών

  4 Μαρτίου 2017

  Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική πράξη - Εκπαιδευτική ημερίδα προετοιμασίας επιμορφωτών για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης Β1 επίπεδου Τ.Π.Ε.

 5. Αποτελέσματα Κλήρωσης / Κατανομής Προγραμμάτων στα ΚΣΕ - Υποβολή / Κατανομή Προγραμμάτων από τα ΚΣΕ

  20 Μαρτίου 2017

  Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης Συστάδων ανά ΚΣΕ και έναρξη υποβολής προγραμμάτων επιμόρφωσης από τα ΚΣΕ.

 6. Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  29 Μαρτίου 2017

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 7. Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  μέσα Μαϊου 2017

  Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 8. Ανακοίνωση 2ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.. - Πρόσκληση Κ.Σ.Ε. για υλοποίηση προγραμμάτων

  6 Οκτωβρίου 2017

  Έναρξη διαδικασιών για την υλοποίηση της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. με τη δημοσίευση Πρόσκλησης προς τα Κ.Σ.Ε. για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.

 9. Αποτελέσματα Κλήρωσης / Kατανομής Προγραμμάτων στα ΚΣΕ - Υποβολή / Κατάρτιση Προγραμμάτων από τα ΚΣΕ

  26 Οκτωβρίου 2017

  Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης / κατανομής προγραμμάτων στα ΚΣΕ και έναρξη υποβολής / κατάρτισης προγραμμάτων επιμόρφωσης από τα ΚΣΕ για τη 2η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε

 10. Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της 2ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  15 Νοεμβρίου 2017

  Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της 2ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 11. Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 2ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  18 Δεκεμβρίου 2017

  Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 2ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 12. Ανακοίνωση 3ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.. - Πρόσκληση Κ.Σ.Ε. για υλοποίηση προγραμμάτων

  24 Ιανουαρίου 2018

  Έναρξη διαδικασιών για την υλοποίηση της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. με τη δημοσίευση Πρόσκλησης προς τα Κ.Σ.Ε. για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.

 13. Αποτελέσματα Κλήρωσης / Kατανομής Προγραμμάτων στα ΚΣΕ - Υποβολή / Κατάρτιση Προγραμμάτων από τα ΚΣΕ

  9 Φεβρουαρίου 2018

  Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης / κατανομής προγραμμάτων στα ΚΣΕ και έναρξη υποβολής / κατάρτισης προγραμμάτων επιμόρφωσης από τα ΚΣΕ για την 3η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε

 14. Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών (Α' φάση) για τα προγράμματα της 3ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  2 Μαρτίου 2018

  Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της 3ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. (Α' φάση υποβολής αιτήσεων)

 15. Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης & Έναρξη Β’ Φάσης Αιτήσεων Επιμόρφωσης Β1 Επίπεδου ΤΠΕ για τα προγράμματα της 3ης περιόδου

  12 Μαρτίου 2018

  Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης & Έναρξη Β’ Φάσης Αιτήσεων Επιμόρφωσης Β1 Επίπεδου ΤΠΕ για τα προγράμματα της 3ης περιόδου

 16. Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 3ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  16 Απριλίου 2018

  Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 3ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 17. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπαίδευση 300 νέων Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

  04 Ιουνίου 2018

  Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπαίδευση 300 νέων Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.).

 18. Ανακοίνωση 4ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.. - Πρόσκληση Κ.Σ.Ε. για υλοποίηση προγραμμάτων

  21 Ιουνίου 2018

  Έναρξη διαδικασιών για την υλοποίηση της 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. με τη δημοσίευση Πρόσκλησης προς τα Κ.Σ.Ε. για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.

 19. Αποτελέσματα Κλήρωσης / Kατανομής Προγραμμάτων στα ΚΣΕ - Υποβολή / Κατάρτιση Προγραμμάτων από τα ΚΣΕ

  18 Ιουλίου 2018

  Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης / κατανομής προγραμμάτων στα ΚΣΕ και έναρξη υποβολής / κατάρτισης προγραμμάτων επιμόρφωσης από τα ΚΣΕ για την 4η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε

 20. Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών (Α' φάση) για τα προγράμματα της 4ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  20 Σεπτεμβρίου 2018

  Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της 4ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. (Α' φάση υποβολής αιτήσεων)

 21. Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης & Έναρξη Β’ Φάσης Αιτήσεων Επιμόρφωσης Β1 Επίπεδου ΤΠΕ για τα προγράμματα της 4ης περιόδου

  1 Οκτωβρίου 2018

  Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης & Έναρξη Β’ Φάσης Αιτήσεων Επιμόρφωσης Β1 Επίπεδου ΤΠΕ για τα προγράμματα της 4ης περιόδου

 22. Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 4ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  12 Νοεμβρίου 2018

  Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 4ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 23. Οριστικοί Κατάλογοι για την Εκπαίδευση 300 Νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  19 Δεκεμβρίου 2018

  Ανακοίνωση για τους οριστικούς καταλόγους για την Εκπαίδευση 300 Νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 24. Ανακοίνωση 5ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.. - Πρόσκληση Κ.Σ.Ε. για υλοποίηση προγραμμάτων

  20 Δεκεμβρίου 2018

  Έναρξη διαδικασιών για την υλοποίηση της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. με τη δημοσίευση Πρόσκλησης προς τα Κ.Σ.Ε. για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.

 25. Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών (Α' φάση) για τα προγράμματα της 5ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  6 Φεβρουαρίου 2019

  Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της 5ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. (Α' φάση υποβολής αιτήσεων)

 26. Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης & Έναρξη Β’ Φάσης Αιτήσεων Επιμόρφωσης Β1 Επίπεδου ΤΠΕ για τα προγράμματα της 5ης περιόδου

  18 Φεβρουαρίου 2019

  Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης & Έναρξη Β’ Φάσης Αιτήσεων Επιμόρφωσης Β1 Επίπεδου ΤΠΕ για τα προγράμματα της 5ης περιόδου

 27. Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 5ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  8 Απριλίου 2019

  Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 5ης περίοδου επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 28. Ανακοίνωση 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε.. - Πρόσκληση Κ.Σ.Ε. για υλοποίηση προγραμμάτων

  28 Νοεμβρίου 2019

  Έναρξη διαδικασιών για την υλοποίηση της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε. με τη δημοσίευση Πρόσκλησης προς τα Κ.Σ.Ε. για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.

 29. Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών (Α' φάση) για τα προγράμματα της 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  14 Ιανουαρίου 2020

  Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε. (Α' φάση υποβολής αιτήσεων)

 30. Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης & Έναρξη Β’ Φάσης Αιτήσεων Επιμόρφωσης Β2 Επίπεδου ΤΠΕ για τα προγράμματα της 1ης περιόδου

  23 Ιανουαρίου 2020

  Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης & Έναρξη Β’ Φάσης Αιτήσεων Επιμόρφωσης Β2 Επίπεδου ΤΠΕ για τα προγράμματα της 1ης περιόδου

 31. Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

  3 Μαρτίου 2020

  Έναρξη μαθημάτων για τα προγράμματα της 1ης περίοδου επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

 32. Έναρξη υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

  27 Οκτωβρίου 2020

  Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

 33. Έναρξη υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

  29 Σεπτεμβρίου 2021

  Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

 34. Έναρξη 1ης περιόδου πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

  18 Οκτωβρίου 2021

  Έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων 1ης περιόδου πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ