Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή - Καλλιτεχνική Παιδεία / Εικαστικά.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Όλες οι τάξεις Γυμνασίου, Α' Λυκείου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο είναι συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, εφόσον ο βασικός άξονας του σεναρίου αφορά σε ενότητες που διδάσκονται στο μάθημα των καλλιτεχνικών και συγκεκριμένα στα βιβλία:

α) Α’ Γυμνασίου Εικαστικών Ενότητα 5.γ. σελ.52-53&Βιβλίο Μαθητή σελ.29, Ενότητα 6 σελ.61-70

β) Β’ Γυμνασίου Εικαστικών Ενότητα 1.1.1 σελ.9-14& Βιβλίο Μαθητή σελ. 19-21, Ενότητα 1.3. σελ.44 & Βιβλίο Μαθητή σελ. 26-29, Ενότητα 2.1-2.6. σελ.24-30

γ) Γ’ Γυμνασίου Εικαστικών Ενότητα 1, σελ.10-17& Βιβλίο Μαθητή σελ. 6-7, Ενότητα 3 σελ.68-69& Βιβλίο Μαθητή σελ. 22

Δ) Α’ Λυκείου Εικαστικών Ενότητα 6.7, σελ.120-121 σελ. 131-147, Ενότητα 3 σελ.68-69 & Βιβλίο Μαθητή σελ. 22

Διάρκεια: ~ 8 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Είναι πιθανό οι μαθητές/τριες να έχουν έρθει σε επαφή με το θέατρο σκιών ή με την κατασκευή χάρτινων κινούμενων φιγούρων. Ο/η εκπαιδευτικός, θα ανιχνεύσει την πρότερη εμπειρία των μαθητών/τριών και θα παρουσιάσει εποπτικό υλικό σχετικό με το φως, τη σκιά και τη χρήση της στις οπτικές και παραστατικές τέχνες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, doodle, βιντεοπροβολέας, λογισμιικό επεξεργασίας εικόνας, moviemaker, audacity, λογισμικό για δημιουργία storyboards.