Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 4: Πληροφορική), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου ή ΕΠΑΛ στο πλαίσιο μαθημάτων πολυμέσων και επεξεργασίας εικόνας.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου. Συνιστά την 4η και 5η ενότητα μιας σειράς μαθημάτων Πληροφορικής. Μπορεί να εφαρμοστεί και στη Β’ τάξη του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ στο μάθημα «Βασικά Θέματα Πληροφορικής», κεφάλαιο 4 «Αναπαράσταση εικόνας», παράγραφος 4.8 «Σύλληψη και Επεξεργασία Ψηφιογραφικών Γραφικών».

Διάρκεια: ~ 4 - 6 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά ο εκπαιδευτικός ασχολείται με δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας. Γίνεται διάλογος για τους τρόπους αναπαράστασης των εικόνων. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει εικόνες μεγεθύνοντάς τες ώστε να γίνουν ορατά τα εικονοστοιχεία. Γίνεται συζήτηση για τις προσθετικές και αφαιρετικές μεθόδους χρωματικής σύνθεσης και για τα χρωματικά μοντέλα RGB και CMYK. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της έγχρωμης εικόνας. Στις επόμενες διδακτικές ώρες υλοποιούνται οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. Πριν το 2ο φύλλο εργασίας γίνεται μία μικρή εισαγωγή στη γλώσσα python και στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi. Πριν το 4ο φύλλο εργασίας γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του GIMP.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο και δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο, gimp, python, φύλλα εργασίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 4: Πληροφορική), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: ΕΠΑΛ στο πλαίσιο μαθημάτων πολυμέσων (ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Β ΕΠΑΛ). Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο σε αντίστοιχες ενότητες.

Διάρκεια: ~ 5 - 6 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά ο εκπαιδευτικός ασχολείται με δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας. Δείχνει στους μαθητές διάφορες ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες. Τις μεγεθύνει αρκετά και αρχίζει ένας διάλογος για τα είδη των εικόνων, τα χαρακτηριστικά τους και τα πλεονεκτήματα των μεν έναντι των δε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μικροπειράματα που είναι αναρτημένα στο Φωτόδεντρο. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός δείχνει αφίσες ή μικρές ταινίες κινουμένων σχεδίων που περιέχουν χαρακτηριστικά cartoons και comics. Γίνεται συζήτηση για το πώς έχουν φτιαχτεί και δημιουργείται κίνητρο στους μαθητές να ασχοληθούν με τη δημιουργία διανυσματικών εικόνων ώστε να μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους αφίσες ή τους δικούς τους χαρακτήρες cartoon για να δημιουργήσουν κάποιο comic ή κάποιο animation. Στις επόμενες διδακτικές ώρες υλοποιούνται οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο και δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο, Inkscape, φύλλα εργασίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 4: Πληροφορική), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ' Γυμνασίου "Δομημένος Προγραμματισμός" ή Β' Λυκείου στο μάθημα "Εφαρμογές Υπολογιστών". Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες τάξεις του Γυμνασίου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Σύνδεση με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Πληροφορική.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Κατά την 1η ενότητα, οι μαθητές στην αρχή της δραστηριότητας συζητάνε για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συζητάνε για το αν ο χρήστης ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού ελέγχει όλους τους χαρακτήρες που βλέπει στο παιχνίδι ή αν κάποιοι ελέγχονται από τον υπολογιστή, αλλά και για την έννοια του σκορ. Η 2η ενότητα βασίζεται στην προσομοίωση του βυθού της θάλασσας και στη φράση «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό» όπου θα μελετηθούν οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Όσον αφορά την 3η ενότητα, η επίτευξη των συνθετικών εργασιών μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε ομαδοσυνεργατικά. Στο τέλος οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη και αναπτύσσεται συζήτηση με βάση την κρίση των έργων τους.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Scratch, φύλλα εργασίας, διαδραστικός πίνακας, video projector.

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 4: Πληροφορική), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Mία από τις τάξεις Γυμνασίου ή Β' Λυκείου στο μάθημα "Εφαρμογές Υπολογιστών".

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Σύνδεση με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Πληροφορική.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το προγραμματιστικό περιβάλλον στους μαθητές αρχικά ως μια επέκταση του προγράμματος ζωγραφικής. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον της γλώσσας Scratch και να δημιουργήσουν τα πρώτα δικά τους απλά προγράμματα. 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Scratch, φύλλα εργασίας, διαδραστικός πίνακας, video projector.