Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα.

Δημιουργός: Αγγελική Παπαδοπούλου, Εκπ/κός Γερμανικής Γλώσσας – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2 .

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Συνδέεται με το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου του Deutsch ein Hit 2, κεφάλαιο 2 «Ein Wochenende in München», ενώ γίνεται ταυτόχρονα σύνδεση και με το κεφάλαιο 1 του ίδιου βιβλίου σε ό,τι αφορά στη γραμματική.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές μας έχουν επισκεφτεί το Μόναχο για ένα Σαββατοκύριακο, μέσω ενός προγράμματος ανταλλαγής μαθητών, και καλούνται τώρα να παρουσιάσουν στη σχολική γιορτή τις εμπειρίες τους από το ταξίδι, τα αξιοθέατα που επισκέφτηκαν, πληροφορίες για την πόλη καθώς και τις εντυπώσεις τους, με τη μορφή ψηφιακής αφήγησης (προσωπική αφήγηση - αφήγηση γεγονότων). Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου σχετικά με το Μόναχο και την πολιτιστική του κληρονομιά, εμπλουτίζοντάς τες με υλικό από το διαδίκτυο που θα αναζητήσουν οι ίδιοι οι μαθητές και θα παρουσιάσουν με τη βοήθεια συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι μαθητές θα ξεκινήσουν αρχικά, μετά από την παρακολούθηση ενός βίντεο, με μια παρουσίαση των κυριότερων αξιοθέατων του Μονάχου, κάτι που εμπεριέχεται και στην ύλη του σχολικού βιβλίου και εν συνεχεία θα παράξουν αφίσες, εννοιολογικούς χάρτες, χρονογραμμές αλλά και βίντεο καθώς και ψηφιακό βιβλίο με τις ψηφιακές τους αφηγήσεις, αναπτύσσοντας αφηγηματικές δεξιότητες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη και βίντεο, κατασκευή αφίσας, δημιουργία συννεφόλεξου, δημιουργία χρονογραμμής, ψηφιακό κόμικ, ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, δημιουργία ψηφιακής αφήγησης (γραπτού αφηγηματικού λόγου).

Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική Γ΄ Γυμνασίου (Κεφάλαιο 2: Εικόνα και Ήχος).

Δημιουργός: Χάιδω Νάτση, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β΄- Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το μ-σενάριο «S’il te plaît… fais-moi écouter un tableau!» συνδέεται με ένα πολιτιστικό γεγονός για το οποίο γίνεται συχνά αναφορά στο εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας. Πρόκειται για τη «Γιορτή Μουσικής» / «La fête de la Musique» που καθιερώθηκε το 1982 στη Γαλλία και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου. Το 1985 η Αθήνα, ως πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έβγαλε τη γιορτή αυτή εκτός συνόρων της Γαλλίας. Σήμερα είναι γνωστή ως Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, padlet, blog, αξιοποίηση του κήπου answergarden.

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιταλική Γλώσσα με διαθεματική συνεργασία του μαθήματος των Καλλιτεχνικών και της Πληροφορικής για κατασκευή διαδραστικής αφίσας και εικονικής ομαδικής περιήγησης σε πολιτισμικούς προορισμούς της Ιταλίας.

Δημιουργός: Ιωάννα Τύρου – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ – Β’ Γυμνασίου / Επίπεδο Α1 – Α2.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Σύνδεση με την ενότητα «Οι διακοπές- Le vacanze».

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν εικονικά σε μουσειακούς πολιτισμικούς χώρους ιταλικών πόλεων, να γνωρίσουν έργα τέχνης και να αναπτύξουν πολυπολιτισμική συνείδηση. Αναμένεται να επεξεργαστούν πληροφορίες και γνώσεις που σχετίζονται με τον ιταλικό πολιτισμό, αναζητώντας πρόσθετες πληροφορίες από το Διαδίκτυο. Αναμένεται ακόμη να δημιουργήσουν τη δική τους διαδραστική αφίσα προβάλλοντας έργα τέχνης και μνημεία από την Ιταλία που τους εντυπωσιάζουν, κάνοντας χρήση γραπτού περιεκτικού λόγου στην ιταλική γλώσσα. Τέλος, παίζοντας ένα παιχνίδι ρόλων, ως ξεναγοί, να παρουσίασουν στην ολομέλεια της τάξης τη διαδραστική τους αφίσα κάνοντας χρήση προφορικού λόγου.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Πρόγραμμα δημιουργίας διαδραστικής αφίσας, ηλεκτρονικά λεξικά, ιστοσελίδες με εικονικές περιηγήσεις, εργαλεία αξιολόγησης εργασιών.

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα.

Δημιουργός: B. Οικονομίδου – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου/ Επίπεδο Β2.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το σενάριο εμπλέκει τους μαθητές σε διδασκαλία που σχετίζεται με την Ιστορία της Αγγλίας. Οι μαθητές ενημερώνονται για το τι συνέβη στις 5 Νοεμβρίου 1605 με τον Guy Fawkes και αντιλαμβάνονται γιατί η ημέρα εκείνη θεωρείται σημαντική για τους Άγγλους. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ιστορικά – πολιτιστικά στοιχεία της Αγγλίας. Μέσω του προτεινόμενου σεναρίου, εξασκούν ποικίλες δεξιότητες και αξιοποιούν εργαλεία ΤΠΕ.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Δημιουργία quiz, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, δημιουργία άρθρου (Fodey), δημιουργία κόμικ.

Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα με διαθεματική προσέγγιση στις ενότητες «Δημοκρατικό Πολίτευμα» και «Σύνταγμα μίας χώρας».

Δημιουργός: Δημήτριος Ζέππος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Δεν εντάσσεται στις διδακτικές ενότητες του επίσημου διδακτικού εγχειριδίου. Σενάριο σύμφωνο με τις προτάσεις του ΕΠΣ-ξγ για τη διεπιστημονική χρήση της ξένης γλώσσας ως μέσο μεταφοράς εννοιών.

Διάρκεια: ~ 6 – 7 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το σενάριο αναφέρεται στο Σύνταγμα του ελεύθερου μικρο-κράτους Ούσουπις της Λιθουανίας που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας και είναι δημιούργημα μίας ομάδας καλλιτεχνών. Μέσα από τη γνωριμία με την ιστορία και τις επιδιώξεις των δημιουργών του μικρο-κράτους, οι μαθητές συναντούν τη φρασεολογία που σχετίζεται με τη διατύπωση συνταγματικών ρυθμίσεων και καλούνται να δημιουργήσουν ένα δικό στους σύνταγμα για μία φανταστική μικρο-χώρα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται αξιοποιούν τις δυνατότητες της αντεστραμμένης τάξης και της ιστοαναζήτησης, εφαρμόζουν αρχές της γλωσσικής διαμεσολάβησης και επιδιώκουν την ενίσχυση διαφόρων ειδών γραμματισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Ψηφιακά λεξικά, φύλλα εργασίας, επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό δημοσκοπήσεων, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας.