Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικά.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να διδαχθεί ως επέκταση των υποκεφαλαίων 7.2 Η Φωτογραφία, 7.6 Η Φωτογραφία ως τρόπος έκφρασης και 7.7 Το Φωτομοντάζ (σσ 132-139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α’ Λυκείου).

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο πλαίσιο του σεναρίου oι μαθητές συζητούν αρχικά για το πως εκφράζεται το θέμα της κατοίκησης μέσα από εικόνες, τη σύνθεση του φωτογραφικού κάδρου και τη δομή της αφήγησης στην ιστορία που τους δίδεται. Αναλύουν το τι σημαίνει για αυτούς κατοίκηση και περιγράφουν κάτι με ιδιαίτερη σημασία για αυτούς από το εσωτερικό του σπιτιού τους ή από το κομμάτι του κόσμου που βλέπουν έξω από το δικό τους παράθυρο. Τραβούν σχετικές φωτογραφίες και συνοψίζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε κείμενο. Δημιουργούν έπειτα ένα φωτομοντάζ με αυτές και μία φωτοαφήγηση.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Gimp) και βίντεο (Movie Maker), Canva, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου.

Γνωστικό Αντικείμενο: Καλλιτεχνική Παιδεία / Μουσική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει επέκταση στο μάθημα του Κεφαλαίου Εξπρεσιονισμός: Αλεατορισμός. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με την παράγραφο της Ηλεκτρονικής μουσικής και συγκεκριμένα με το έργο του Ι. Ξενάκη, καθώς και με τα μαθήματα της Πληροφορικής και των Καλλιτεχνικών.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο πλαίσιο του σεναρίου οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του ατυχήματος και του τυχαίου, θα εξοικειωθούν με το άκουσμα των τυχαίων διαδικασιών, θα κατανοήσουν την έννοια της αλγοριθμικής σύνθεσης και θα δημιουργήσουν ένα σύντομο κομμάτι με τυχαίες διαδικασίες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας ήχου, Pure Data.

Γνωστικό Αντικείμενο: Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης και Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών/ ΕΠΑΛ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β' και Γ' ΕΠΑΛ

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να διδαχθεί στους τομείς του Σχεδιασμού Γραφικών Τεχνών, και με τις κατάλληλες προσαρμογές στον Τομέα της Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης και Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων- Διακόσμηση. Μπορεί να αποτελέσει επέκταση των Μαθημάτων:

  • της Ιστορίας Γραφικών Τεχνών, Κεφάλαιο 13 «’Εφημερίδα και Περιοδικός Τύπος», Κεφάλαιο 14 «Διαφήμιση και Γραφιστική», Κεφάλαιο 15 «Διαφήμιση και Γραφιστικό έργο» Του κύκλου Σπουδών Γραφικών Τεχνών,
  • των Γραφιστικών Εφαρμογών ΙΙ και Ψηφιακή σχεδίαση εντύπου, Μέρος Δεύτερο: Ενότητα 8 Διαφημιστικό έντυπο σελ. 208, Ενότητα 15 Διαφημιστική Καταχώριση σελ. 228,  και Ενότητα 16 Αφίσα σελ. 238.
  • των Γραφιστικών Εφαρμογών ΙΙ, και Ψηφιακή σχεδίαση εντύπου, Μέρος Τέταρτο: Ενότητα 14 Συσκευασία Προϊόντων σελ. 90, Ενότητα 9 Χάρτινη Συσκευασία σελ. 112,  και Ενότητα 10 Ειδικές μορφές συσκευασίας σελ. 114.
  • Ιστορία Τέχνης, κεφάλαιο 17, σελ 28, κεφάλαιο 19 και 20, σελ. 325, σελ. 347.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το διδακτικό σενάριο παρουσιάζει τη σύνδεση της δημιουργίας ενός κουτιού συσκευασίας, ‘φορέα μηνυμάτων’, με την τρέχουσα επικαιρότητα που άπτεται των ενδιαφερόντων των μαθητών (προτείνονται επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα). Βασικός σκοπός του σεναρίου, αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών μηνυμάτων μέσω της οπτικής επικοινωνίας και των εφήμερων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, π.χ. Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality). Μέσα από την εξέταση της εφήμερης τέχνης, ιδιαίτερα του κινήματος Fluxus και της Street Art, εικαστικών και  γραφιστών, ερευνάται η λειτουργία των εφήμερων εντύπων στη διάδοση ενός μηνύματος.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Gimp, Fire Alpaca) και Vector γραφικών (Inkscape), Λογισμικό δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών ανοικτού κώδικα (Blender), λογισμικό επεξεργασίας ήχου (Audacity), λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (Movie Maker), λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό κατασκευής αφίσας (canva).

Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και Γραφικές Τέχνες - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών/ ΕΠΑΛ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: ΕΠΑΛ

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να διδαχθεί στους τομείς του Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και Γραφικών Τεχνών, 1ου και 2ου Κύκλου.Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει επέκταση του μαθήματος Αρχές Σύνθεσης - Ενότητα 6: 6.4. Ρυθμός και 6.5. Επανάληψη.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός θα διερευνήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/τριών γύρω από το θέμα της σκιάς γενικότερα αλλά και του θεάτρου σκιών ειδικότερα. Έτσι, θα κάνει και μια πρώτη διαγνωστική αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή/τριας αλλά και του συνόλου της τάξης του ώστε να επιλέξει, να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το προτεινόμενο σενάριο. Αυτή η αξιολόγηση θα του επιτρέψει, άλλωστε, να αξιολογεί και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του σεναρίου, αφού θα έχει σαφή εικόνα για το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή/τριας.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας ήχου (Audacity), λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (Movie Maker), λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Gimp, Fire Alpaca) και Vector γραφικών (Inkscape), λογισμικό επεξεργασίας κειμένου.