Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρική Αγωγή.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο είναι συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, εφόσον ο βασικός άξονας του σεναρίου αφορά σε ενότητες που διδάσκονται στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής.

Διάρκεια: ~ 13 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός θα διερευνήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/τριών γύρω από το θέμα της σκιάς γενικότερα αλλά και του θεάτρου σκιών ειδικότερα. Έτσι  θα κάνει και μια πρώτη διαγνωστική αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή/τριας αλλά και του συνόλου της τάξης του ώστε να επιλέξει, να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το προτεινόμενο σενάριο. Αυτή η αξιολόγηση θα του επιτρέψει άλλωστε να αξιολογεί και κατά την διάρκεια της εξέλιξης του σεναρίου αφού θα έχει σαφή εικόνα για το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή/τριας.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, eshadow, λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό για δημιουργία storyboards.

Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή - Καλλιτεχνική Παιδεία / Εικαστικά.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Όλες οι τάξεις Γυμνασίου, Α' Λυκείου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο είναι συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, εφόσον ο βασικός άξονας του σεναρίου αφορά σε ενότητες που διδάσκονται στο μάθημα των καλλιτεχνικών και συγκεκριμένα στα βιβλία:

α) Α’ Γυμνασίου Εικαστικών Ενότητα 5.γ. σελ.52-53&Βιβλίο Μαθητή σελ.29, Ενότητα 6 σελ.61-70

β) Β’ Γυμνασίου Εικαστικών Ενότητα 1.1.1 σελ.9-14& Βιβλίο Μαθητή σελ. 19-21, Ενότητα 1.3. σελ.44 & Βιβλίο Μαθητή σελ. 26-29, Ενότητα 2.1-2.6. σελ.24-30

γ) Γ’ Γυμνασίου Εικαστικών Ενότητα 1, σελ.10-17& Βιβλίο Μαθητή σελ. 6-7, Ενότητα 3 σελ.68-69& Βιβλίο Μαθητή σελ. 22

Δ) Α’ Λυκείου Εικαστικών Ενότητα 6.7, σελ.120-121 σελ. 131-147, Ενότητα 3 σελ.68-69 & Βιβλίο Μαθητή σελ. 22

Διάρκεια: ~ 8 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Είναι πιθανό οι μαθητές/τριες να έχουν έρθει σε επαφή με το θέατρο σκιών ή με την κατασκευή χάρτινων κινούμενων φιγούρων. Ο/η εκπαιδευτικός, θα ανιχνεύσει την πρότερη εμπειρία των μαθητών/τριών και θα παρουσιάσει εποπτικό υλικό σχετικό με το φως, τη σκιά και τη χρήση της στις οπτικές και παραστατικές τέχνες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, doodle, βιντεοπροβολέας, λογισμιικό επεξεργασίας εικόνας, moviemaker, audacity, λογισμικό για δημιουργία storyboards.

Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή / Μουσική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Γυμνασίου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει επέκταση του μαθήματος της Α’ Ενότητας: Ρυθμός, ήχος και χρώματα 3. Ανακαλύπτω τη φωνή και ιδιαίτερα της παραγράφου "Ο ήχος και οι ιδιότητές του". Μπορεί επίσης να συνδεθεί με τα μαθήματα της Πληροφορικής και των Καλλιτεχνικών.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Γίνεται σύντομη συζήτηση για τους ανεπιθύμητους ήχους/θορύβους και τα χαρακτηριστικά τους και εισαγωγή στην έννοια της παραμόρφωσης. Χρησιμοποιείται λογισμικό για να μπει η παραμόρφωση σε κάποιους ήχους και συζητείται πώς μπορεί οι παραμορφωμένοι ήχοι να είναι πιο ενδιαφέροντες και πιο πλούσιοι. Στη συνέχεια γίνεται σύντομη συζήτηση για τον μικροφωνισμό και προσπαθούν να εξερευνήσουν το πώς δημιουργείται και να δημιουργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές αλλά και να τον ελέγξουν. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα λογισμικά για δημιουργία φιλμ που να περιέχει εικόνες που έχουν επεξεργαστεί σε κάποια από τις εφαρμογές και ήχους που αντίστοιχα έχουν επεξεργαστεί με τις τεχνικές της παραμόρφωσης και του μικροφωνισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, Pure Data, συσκευή καταγραφής βίντεο- ήχου, λογισμικό επεξεργασίας ήχου.

Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή / Μουσική.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει επέκταση του Κεφαλαίου 2: Θέλεις να γίνεις εξερευνητής του ήχου; για τους μαθητές της Ε’ Δημοτικού. Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με το μάθημα της Ιστορίας (π.χ. Ηχητικοί Χάρτες των εκστρατειών του Μ. Αλεξάνδρου ή Ηχητικός Περίπατος στη Βασιλεύουσα) και της Γεωγραφίας. Για την Στ’ Δημοτικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Κεφαλαίου 2: Ο ήχος και εμείς. Με κάποιες αλλαγές θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στο Κεφάλαιο 12: Ο γύρος του κόσμου σε 8’. Επίσης, θα μπορούσε να συνδυαστεί με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και των Καλλιτεχνικών.

Διάρκεια: ~ 6 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές παρατηρώντας και δείχνοντας στον χάρτη μιλούν για διαδρομές που έχουν κάνει ή που θα ήθελαν να κάνουν, περιηγούνται στο radio garden για να ακούσουν μουσικές από τα μέρη που τους ενδιαφέρουν και ψάχνουν να βρουν πραγματικούς χάρτες της περιοχής. Μαθαίνουν για το ηχόσημο και δημιουργούν δικό τους χάρτη καταγράφοντας σημαντικά ορόσημα. Ηχογραφούν την περιοχή τους και στη συνέχεια προτείνουν διαδρομές ηχητικές περιπάτου. 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, radio garden, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, googlemaps, Open Street Maps, radio aporee, λογισμικό καταγραφής βίντεο- ήχου.

Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή / Εικαστικά.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 7: Καλές Τέχνες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Γυμνασίου

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Μπορεί να διδαχθεί ως επέκταση των υποκεφαλαίων 2.6. Ο χώρος στα δισδιάστατα έργα και 2.7. Σχεδιαστική μέθοδος προοπτικής, του Θέματος 2: Ο όγκος και ο χώρος ως μορφικά στοιχεία των εικαστικών τεχνών (σσ. 65-69 του βιβλίου της Β’ Γυμνάσιου).

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Γίνεται σύντομη συζήτηση για γενικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, παρακολουθούν οι μαθητές trailer παιχνιδιών που έχουν χαρακτηριστεί ως έργα τέχνης αλλά και οι σχεδιαστές των οποίων έχουν εμπνευστεί από έργα γνωστών καλλιτεχνών. Στη συνέχεια αναζητούν τους καλλιτέχνες και τα έργα που είδαν στα παιχνίδια και αποθηκεύουν τα σχετικά έργα. Σε παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων που δημιουργούν, περιγράφουν το χώρο σε ένα παιχνίδι. Συζητούνται έπειτα τα στάδια και οι διαδικασίες σχεδιασμού ενός παιχνιδιού. Με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού δημιουργούν προοπτικά δωμάτια χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα έργα τέχνης που έχουν αποθηκεύσει. Στο τέλος δημιουργούν ένα ψηφιακό παιχνίδι αποφασίζοντας τα επίπεδα (levels) που θα έχει, κάνοντας χρήση των προοπτικών δωματίων που δημιούργησαν.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, gimp, βιντεοπροβολέας, παιχνίδια ερωταπαντήσεων και γρίφων (Questionaut ή Samorost-1), λογισμικό παρουσιάσεων.