Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία, Βιολογία, Αγωγή Υγείας, Τ.Π.Ε.

Δημιουργός:  Μαρία Μαχαιρίδου - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ – Β’ Γυμνασίου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σε συμφωνία με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής (2011).

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Εκπαιδευτικό σενάριο για τη μεσογειακή διατροφή (με την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα). Περιλαμβάνεται το αρχείο του μαθήματος για το διαδραστικό πίνακα και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα αρχεία για την υλοποίηση της διδασκαλίας.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Active Inspire.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Δημιουργός:  Αδαμαντία Φατσέα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Γυμνασίου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σε συμφωνία με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής (2011).

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο «Ολυμπιακοί Αγώνες - Υποχρέωση ή Ιερή Παρακαταθήκη;» αξιοποιείται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η ανακαλυπτική μέθοδος. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και συνεργάζονται για να διαπιστώσουν την ορθότητα των πληροφοριών που τους παρέχονται. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η κριτική τους ικανότητα, αφού καλούνται οι ίδιοι να επεξεργαστούν, να κωδικοποιήσουν και να μετασχηματίσουν τις πληροφορίες και στη συνέχεια να προχωρήσουν στον αυτοέλεγχο των γνώσεων που αποκόμισαν. Ο εκπαιδευτικός ως διευκολυντής, εμψυχωτής και καθοδηγητής καλείται να προετοιμάσει και να οργανώσει σωστά τη διδασκαλία, παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε το ενδιαφέρον των μαθητών να παραμένει αμείωτο.  Ετοιμάζει μια σειρά ερωτήσεων, οδηγιών και πηγών πληροφορίας από το διαδίκτυο, που συμπεριλαμβάνονται σε φύλλα εργασίας, τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους την κατάλληλη απάντηση.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Google slides, Διαδίκτυο και, προαιρετικά, Hot Potatoes, Padlet, εννοιολογικοί χάρτες.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή.

Δημιουργός:  Αδαμαντία Φατσέα - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Γυμνασίου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σε συμφωνία με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής (2011).

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό σενάριο «Χορεύω με την παράδοση στο σήμερα!» αποτελεί μια πρόταση που αναδεικνύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της εφαρμογής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκμάθηση ενός χορού στη Φυσική Αγωγή. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των μαθητών, συντονίζει και υποστηρίζει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και παρέχει τη δυνατότητα της αυτορρύθμισης της μάθησης για κάθε μαθητή, ο οποίος αποκτά μια συνολική οπτική αναπαράσταση της τεχνικής του χορού ενώ μπορεί να εστιάζει και να παρατηρεί τα επιμέρους μέρη του και τα στοιχεία που τον συνθέτουν.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η προετοιμασία και η οργάνωση των δραστηριοτήτων του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Μέσω της εφαρμογής εμπλουτίζεται η διδασκαλία δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν με τον χορό και τα ηθικοπλαστικά στοιχεία που τον διέπουν, μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το περιβάλλον μάθησης είναι διαδραστικό, τεχνολογικά οικείο και κοντά στα ενδιαφέροντά τους, χαρίζοντας νέες εμπειρίες. Οι μαθητές μπορούν να επιστρέψουν στις χρήσιμες πληροφορίες όσες φορές το επιθυμούν, μέχρι να μάθουν τα βήματα του χορού. Λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση και ταυτόχρονα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ τους, κερδίζοντας πολύτιμο διδακτικό χρόνο εκμάθησης.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας «Aurasma», φορητές συσκευές.

Γνωστικό Αντικείμενο:  Αγωγή Υγείας, Αγγλική γλώσσα, Βιολογία.

Δημιουργός:  Βασιλεία Αρβανιτίδου - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ.

Διάρκεια: ~ 1 διδακτική ώρα.

Σύντομη Περιγραφή: Επικαιροποίηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με το σκελετικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος καθώς και απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στην αγγλική ορολογία των οστών.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχές επεξεργασίας τροφίμων, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων.

Δημιουργός: Αγγελική Κοσμάτου - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 11: Επαγγέλματα Γης), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Κουτσούρη, Καθηγητή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ ΕΠΑΛ της ειδικότητας "Τεχνολογία τροφίμων και ποτών".

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ι "Ποιοτική Υποβάθμιση των Τροφίμων" του "Αρχές επεξεργασίας τροφίμων" και στο Κεφάλαιο 2: "Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων" του "Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων".

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ενεργητική κατανόηση της σπουδαιότητας της σωστής και ισορροπημένης διατροφής. Μεταξύ των βασικών συστατικών των τροφίμων, τα ανόργανα άλατα και οι βιταμίνες παρόλο που απαιτούνται σε μικρές ποσότητες είναι απαραίτητα για τον οργανισμό μας, καθώς ρυθμίζουν βασικές λειτουργίες του.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό παρουσίασης, φύλλα εργασίας, εφαρμογή "Τα τρόφιμα".