Γνωστικό Αντικείμενο: Ιταλική Γλώσσα με διαθεματική συνεργασία του μαθήματος των Καλλιτεχνικών και της Πληροφορικής για κατασκευή διαδραστικής αφίσας και εικονικής ομαδικής περιήγησης σε πολιτισμικούς προορισμούς της Ιταλίας.

Δημιουργός: Ιωάννα Τύρου – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ – Β’ Γυμνασίου / Επίπεδο Α1 – Α2.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Σύνδεση με την ενότητα «Οι διακοπές- Le vacanze».

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν εικονικά σε μουσειακούς πολιτισμικούς χώρους ιταλικών πόλεων, να γνωρίσουν έργα τέχνης και να αναπτύξουν πολυπολιτισμική συνείδηση. Αναμένεται να επεξεργαστούν πληροφορίες και γνώσεις που σχετίζονται με τον ιταλικό πολιτισμό, αναζητώντας πρόσθετες πληροφορίες από το Διαδίκτυο. Αναμένεται ακόμη να δημιουργήσουν τη δική τους διαδραστική αφίσα προβάλλοντας έργα τέχνης και μνημεία από την Ιταλία που τους εντυπωσιάζουν, κάνοντας χρήση γραπτού περιεκτικού λόγου στην ιταλική γλώσσα. Τέλος, παίζοντας ένα παιχνίδι ρόλων, ως ξεναγοί, να παρουσίασουν στην ολομέλεια της τάξης τη διαδραστική τους αφίσα κάνοντας χρήση προφορικού λόγου.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Πρόγραμμα δημιουργίας διαδραστικής αφίσας, ηλεκτρονικά λεξικά, ιστοσελίδες με εικονικές περιηγήσεις, εργαλεία αξιολόγησης εργασιών.

Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα με διαθεματική προσέγγιση στις ενότητες «Δημοκρατικό Πολίτευμα» και «Σύνταγμα μίας χώρας».

Δημιουργός: Δημήτριος Ζέππος - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Γυμνασίου/ Επίπεδο Α2.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Δεν εντάσσεται στις διδακτικές ενότητες του επίσημου διδακτικού εγχειριδίου. Σενάριο σύμφωνο με τις προτάσεις του ΕΠΣ-ξγ για τη διεπιστημονική χρήση της ξένης γλώσσας ως μέσο μεταφοράς εννοιών.

Διάρκεια: ~ 6 – 7 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το σενάριο αναφέρεται στο Σύνταγμα του ελεύθερου μικρο-κράτους Ούσουπις της Λιθουανίας που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας και είναι δημιούργημα μίας ομάδας καλλιτεχνών. Μέσα από τη γνωριμία με την ιστορία και τις επιδιώξεις των δημιουργών του μικρο-κράτους, οι μαθητές συναντούν τη φρασεολογία που σχετίζεται με τη διατύπωση συνταγματικών ρυθμίσεων και καλούνται να δημιουργήσουν ένα δικό στους σύνταγμα για μία φανταστική μικρο-χώρα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται αξιοποιούν τις δυνατότητες της αντεστραμμένης τάξης και της ιστοαναζήτησης, εφαρμόζουν αρχές της γλωσσικής διαμεσολάβησης και επιδιώκουν την ενίσχυση διαφόρων ειδών γραμματισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Ψηφιακά λεξικά, φύλλα εργασίας, επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό δημοσκοπήσεων, αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα με διαθεματική προσέγγιση μέσω του μαθήματος των Μαθηματικών και των Η/Υ.

Δημιουργός: Γεωργία Γύφτουλα, Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας – Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: ΣΤ’ Δημοτικού / Επίπεδο Α2.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Σύνδεση με το Κεφάλαιο 2: ‘Going Shopping’. Διαθεματική σύνδεση με την ενότητα 3 του βιβλίου των Μαθηματικών (υποενότητες που αφορούν τον υπολογισμό αναλογιών και ποσοστών).

Διάρκεια: ~ 6 διδακτικές ώρες (3 σε εργαστήριο Η/Υ και 1 στο χώρο εστίασης του σχολείου).

Σύντομη Περιγραφή: Με στόχο να συμμετέχουμε ενεργά στην υποδοχή και φιλοξενία καλεσμένων εκπαιδευτικών στο σχολείο μας και στηριζόμενοι σε διερευνητικού και βιωματικού τύπου δραστηριότητες:  ετοιμάζουμε ένα παραδοσιακό πρωινό της πατρίδας μας, ερευνούμε το Διαδίκτυο και καταγράφουμε συνταγές και πληροφορίες δημιουργώντας ένα πολυτροπικού τύπου σημειωματάριο, ανακαλούμε και χρησιμοποιούμε λεξιλόγιο για την προφορική παρουσίαση του γεύματος, την κατασκευή μενού, προετοιμαζόμαστε με βάση ένα  φύλλο εργασίας για τη δουλειά στην κουζίνα και ετοιμάζουμε ένα βίντεο ή παρουσίαση με στιγμιότυπα από την φιλοξενία για να αναρτηθεί στη σελίδα του σχολείου.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (infographic) και βίντεο, κατασκευή αφίσας, padlet, αξιοποίηση μηχανών αναζήτησης και δραστηριοτήτων από Φωτόδεντρο και από άλλες διαδικτυακές πηγές.