Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Πληροφορική.

Δημιουργός: Λαμπάκη Ολυμπία - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σε συμφωνία με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Στο εκπαιδευτικό σενάριο «Δες το ρολόι σου…» ενσωματώνεται μία από τις βασικότερες εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων, τα έξυπνα ρολόγια. To διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) αφορά όλες τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, οι οποίες διευκολύνουν την επικοινωνία, αναλύουν, αποστέλλουν δεδομένα με τη χρήση των ασύρματων δικτύων - σπίτια, ρούχα, οικιακές συσκευές, παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα (έξυπνα), έξυπνα ρολόγια κ.ά.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Λογιστικό φύλλο, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή.

Δημιουργός:  Ιάκωβος Μαστρογιάννης- Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σε συμφωνία με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Εκπαιδευτικό σενάριο, στο οποίο αξιοποιείται το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΚΟΤΙΝΟΣ: Υπόδειγμα μάθησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό» για τη διδασκαλία εννοιών που σχετίζονται  με τον μεταβολισμό, το θερμιδικό ισοζύγιο και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ελέγχου του σωματικού βάρους. Το σενάριο εμπεριέχει και κινητικό μέρος. Όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του σεναρίου (φύλλο εργασίας, φύλλο αξιολόγησης της διδασκαλίας, οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογών κ.ά.) είναι προσβάσιμο μέσω υπερυσυνδέσμων ή παραρτημάτων στο αρχείο του σεναρίου.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Εκπαιδευτικό λογισμικό «ΚΟΤΙΝΟΣ: Υπόδειγμα μάθησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό», έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή, Πληροφορική.

Δημιουργός:  Ιάκωβος Μαστρογιάννης - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Α’ Λυκείου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Σε συμφωνία με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Εκπαιδευτικό σενάριο, στο οποίο αξιοποιείται το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch 3.0 για την δημιουργία προσομοίωσης κίνησης για την διερεύνηση της τεχνικής της πάσας μανσέτα στην πετοσφαίριση. Το σενάριο εμπεριέχει και κινητικό μέρος. Όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του σεναρίου (φύλλα εργασίας, στιγμιότυπα της κινητικής δεξιότητας, καρτέλα κριτηρίων αξιολόγησης κ.ά.) είναι προσβάσιμο μέσω υπερυσυνδέσμων ή παραρτημάτων στο αρχείο του σεναρίου.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Scratch 3.0.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή.

Δημιουργός:  Πάτση Χαρίκλεια - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ – Δ’ Δημοτικού.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Εκπαιδευτικό σενάριο σχετικό με τα exergames, τα οποία αποτελούν νέο εκπαιδευτικό εργαλείο, ειδικά στον τομέα της υγείας. Η ανθρώπινη κίνηση αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο μάθησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ενισχύοντάς το με φυσικές δραστηριότητες και παιχνίδια και προκαλώντας συναισθήματα χαράς στους μαθητές/τριες.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Ψηφιακά Διαδραστικά Παιχνίδια, Διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο:  Αγωγή Υγείας (Τομέας Υγείας και Πρόνοιας).

Δημιουργός:  Βασιλεία Αρβανιτίδου - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 8: Φυσική Αγωγή και Υγεία), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Αντωνίου, Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Προπονητικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: ΕΠΑΛ.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες δια ζώσης και 3 διδακτικές ώρες από απόσταση (σπίτι).

Σύντομη Περιγραφή: Ο σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι οι μαθητές να προβληματιστούν σε θέματα αυτογνωσίας και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις σχέσεις επικοινωνίας με τους άλλους.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδίκτυο.