Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 1: Φιλολογικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κουτσογιάννη, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ΄ Γυμνασίου.

Σύνδεση με το ΑΠΣ: Η επιλογή του θέματος  αντλήθηκε από το Δ΄ μέρος, Παραγωγή λόγου-Διαθεματική εργασία, της 7ης ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας (Γ΄Γυμνασίου) και ανταποκρίνεται στους στόχους του ΑΠΣ (βιβλίο εκπαιδευτικού σελ. 85, 88-89).

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές δουλεύοντας σε μικρές ομάδες πληροφορούνται για τα γκράφιτι μέσω του διαδικτύου, προκειμένου να τα γνωρίσουν και να είναι σε θέση να τοποθετηθούν για αυτά συνθέτοντας ένα σχετικό κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, κειμενογράφος, λογισμικό παρουσίασης, περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, ηλεκτρονικά λεξικά.

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 1: Φιλολογικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κουτσογιάννη, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ - Γ’  Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 4 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές, σε ομάδες, καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι με στόχο την παραγωγή ορισμών για διάφορες λέξεις και την αξιολόγηση των παραγόμενων κειμένων. Περιλαμβάνεται ένα σενάριο και δύο μ-δραστηριότητες με στόχο την εμβάθυνση στον κειμενικό τύπο του ορισμού.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Διαδραστικός πίνακας, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, κειμενογράφος, λογισμικό παρουσίασης, περιήγηση σε πηγές από το διαδίκτυο, ηλεκτρονικά λεξικά, συνεργατικό νέφος.

Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία, Χημική αντίδραση - Χημική εξίσωση. Διδασκαλία με ΤΠΕ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 2: Φυσικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β’ Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 2 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά με έναν Η/Υ ανά 3 άτομα,  σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Η κάθε ομάδα των μαθητών εκτελεί τις πειραματικές διαδικασίες στο δικό της υπολογιστή . O εκπαιδευτικός έχει ρόλο υποστηρικτικό και συντονίζει τη διαδικασία. Ο διαδραστικός πίνακας χρησιμοποιείται συμπληρωματικά όταν ζητηθεί καθοδήγηση από τον καθηγητή. Πυρήνας της διδασκαλίας είναι τέσσερα φύλλα εργασίας τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα εργαλεία των εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιούνται.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό παρουσιάσεων, λογισμικό "Σ.Ε.Π. ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", PhET «Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα», λογισμικό "Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο", δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Διδασκαλία με ΤΠΕ.

Δημιουργός: Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 2: Φυσικές Επιστήμες), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Γ’ Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 3 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Πυρήνας της διδασκαλίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι τα τρία φύλλα εργασίας τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα εργαλεία δύο αντιστοίχως εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοίωσης ακολουθώντας εποικοδομητική και ομαδο συνεργατική  προσέγγιση με βάση το σχήμα πρόβλεψη- παρατήρηση - ερμηνεία και τον πειραματικό σχεδιασμό.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου. Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της φυσικής για τα παιδιά του γυμνασίου», PhET «Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο».

Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα (τριγωνομετρία).

Δημιουργός: Ειρήνη Περυσινάκη - Το σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 3: Μαθηματικά), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης από συγγραφική ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πολυχρόνη Κυνηγό, Καθηγητή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών.

Τάξη / Προφίλ Μαθητών: Β΄ Γυμνασίου.

Σύνδεση με Σχολικό Εγχειρίδιο: Το σενάριο αυτό συνδέεται με το 2ο Κεφάλαιο της Γεωμετρίας της Β' Γυμνασίου.

Διάρκεια: ~ 6 - 8 διδακτικές ώρες.

Σύντομη Περιγραφή: Το θέμα του σεναρίου αφορά τη μελέτη της κλίσης μίας ευθείας μέσα από τη διερεύνηση της κλίσης μιας σκάλας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με διαφορετικές τιμές του ύψους και του πλάτους των σκαλοπατιών μιας σκάλας και έτσι να διερευνήσουν τα γεωμετρικά στοιχεία που καθορίζουν την κλίση μιας σκάλας και κατ' επέκταση μιας ευθείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη σχέση της κλίσης μιας ευθείας (α) με το λόγο της οριζόντιας απομάκρυνσης και της κατακόρυφης ανύψωσης ενός σημείου της ευθείας σε σχέση με ένα σταθερό προεπιλεγμένο σημείο της και (β) με το μέτρο της οξείας γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον ορίζοντα.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Χελωνόσφαιρα, φύλλα εργασίας.